Category Archives: Uncategorised

Pääsiäis- ja kesäleirille ilmoittautumiset

Category : Uncategorised

1. Pääsiäisleirille

2. Kesäleirille

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Jigotain Karatejaoston  henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.03.2019. Viimeisin muutos 26.03.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Jigotai Ry, kotipaikkanaan Jyväskylän kaupunki Länsi-Suomen läänissä.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Janne Heinonen, janne.heinonen1979@gmail.com, 0456762606

3. Rekisterin nimi

  1. Pääsäisleirille lähtijät
  2. Kesäleirtille lähtijät

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on järjestellä kyydit ja majoitukset em. leireille sujuvasti.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Tiedot tuhotaan leirien ajankohdan mentyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään vapaaehtoisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin Jigotain toimihenkilöt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäväkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).Titta Japanissa

Category : Uncategorised

Terveisiä Japanista, Hiroshimasta ja myöskin Kagoshimasta, tyylisuunnan päämajasta!

Syyslukukausi täälläpäin alkaa kääntyä kohti loppua näin tammikuussa. Vielä opinnot pakettiin ja muutamat treenit Hiroshiman alueen päädojolla Masaki-sensein opetuksessa.

Karaten kannalta vaihtoni on ollut suorastaan huikea. Yksi todella suuri kohokohta ja unelman täyttyminen oli viime viikonloppuinen reissu Kagoshimaan, Renshinkanin päämajaan. Hienoja hetkiä on ollut myös täällä Hiroshimassa treenatessa. Olen päässyt täällä 9.danin Masaki-sensein oppiin. Mukaan on tarttunut paljon yksityiskohtaista tietoa katoista sekä monesta muusta karateen ja Renshinkaniin liittyvistä asioista.

Treenaamisen suhteen ainoa hienoinen ongelma on ollut dojon sijainti. Minut haetaan aina autolla harjoituksiin, joten mielinmäärin ei ole päässyt treenaamaan. Laatua sen sijaan vain Sokelle arvojärjestyksessä toisena olevan sensein opetuksesta löytyy. Olen treenannut esimerkiksi Chintoa, sellaisella tarkkuudella, mikä kovasti lämmittää kauan harrastaneen karatekan sydäntä. Ilmeisesti jotain oppia on tarttunutkin…

Masaki-sensei sanoi minulle Kagoshiman reissulla, että tulet tekemään Soken edessä Seisanin ja Chinton. Olimme treenaamassa Shohonzalla, ja treenit näyttivät kääntyvän loppua kohden. Ajattelin, että ehkä en sittenkään pääse näyttämään kovasti treenattua Chintoani. Yhtäkkiä Hannu-sensei sanoi, että sulla on nyt vyökoe! Siinäkin vaiheessa ajattelin, “no tämä on varmaan katselmus, jos sitten kesäksi saisi luvan”. Ei muuta kuin viivalle ja menoksi.

Soke sitten myönsi tälle tytölle 1. Danin, päämajassa (joka on muuten todella kaunis sali). Kagoshiman reissu siis yllätti ja kovasti! Oli todella hienoa päästä istumaan illallisilla Soken ja muiden senseiden kanssa. Vihdoin pääsin näkemään aiemmin vain kuvista nähdyn Shohonzan ympäristöineen, Isamu Tamotsun kotitalon, sekä muistolehdon, jossa on upea pieni temppeli sekä hautapaikat edesmenneille päämiehille.

Kagoshiman reissu huipentui sunnuntaiseen “kangeiko” -perinteiseen talviharjoitukseen. Tämä tapahtui isolla hiekkarannalla, Sakurajima-tulivuoren alla, taivas kirkkaana auringonpaisteesta, yhdessä sadan Renshinkan karatekan kanssa. Varmasti yksi elämäni unohtumattomimmista kokemuksista.Jigotain Whatsapp-ryhmä

Category : Uncategorised

Seuralla on yhteinen tiedotuskanava WhatsApp -ryhmän muodossa. Jos haluat saada ajankohtaista tietoa harjoituksiin ja seuran tapahtumiin liittyen, pyydä liittymislinkkiä esim. sähköpostilla tai facebookin kautta.

Emme pidä linkkiä julkisena esiintyneiden häiriöbottien takia.

 Uudet Nettisivut!

Category : Uncategorised

YEJ! RAMADAMADINGDONG!


www.000webhost.com